تماس با کارگروه ها | khmountold.ir

درباره ما

کادر اجرایی هیئت

سمت

نام و نام خانوادگی

 

تلفن تماس

زمان حضور در هیئت

ریاست هیئت استان

احمد زحمتکش   7949 115 0915

 

سرپرست امور نائب رئيسی

سعيده وفائيان

 

9505 304 0915

 

مسئول کارگروه آموزش

مهدی جهانگیری

  6519 317 0915  

مسئول كارگروه غارنوردي

 سعید هاشمی نژاد

  7253 514 0915

 

سرپرست امور دبیری

مهدی جلیل زاده  

0193 515 0915

 

مسئول كارگروه هيماليانوردي

جواد نوروزی

  3753 517 0915

 

مسئول کارگروه پیشکسوتان

رضا ممقانیان

  6705 996 0915  

سرپرست امورخزانه داری 

مهدی حامد محولاتی   2393 307 0915

 

یکشنبه و سه شنبه

ساعت حضور در هیئت : 17 الی 20


بخشنامه ها
طرح درسها
اولین صعود اورست در استان
لیست فروشگاه ها لوازم کوه نوردی
آرشیو مقالات
مسابقات سنگ نوردی آسیا
دین،اخلاق،کوه
مدارک کارآموزی
گواهی های صعود
مدارک مربیگری
عضویت
ورود به سایت اعضا